دیزل ژنراتور ۱۰۰۰ کاوا ، مولد دیزلی است که از بخش های موتور دیزل، ژنراتور و متعلقات فرعی تشکیل شده و به منظور تولید برق در مکان هایی که به برق شهری دسترسی ندارند، مورد استفاده قرار می گیرد. دیزل ژنراتور ۱۰۰۰ کیلو وات با داشتن متعلقاتی همچون شاسی، سیستم کنترل، سیستم استارت اتومات، سیستم مولد گرما، اطاقک پوشاننده و قطع کننده اضطراری مدار، از سوخت گازوئیل استفاده نموده و نیروی مکانیکی موتور دیزل را به ژنراتور منتقل کرده که در نهایت، موجب تولید جریان برق مصرفی می گردد.