نمونه قرارداد اجاره دیزل ژنراتور

نمونه قرارداد اجاره دیزل ژنراتور

نمونه قرارداد اجاره دیزل ژنراتور ، متقاضیانی که قصد استفاده از انواع دستگاه دیزل ژنراتور را دارند، می توانند نمونه قرارداد اجاره دیزل ژنراتور را مطالعه نمایند.
قرارداد اجاره دستگاه دیزل ژنراتور دارای بخش های مختلفی می باشد که شامل موارد زیر است:
• موضوع قرارداد
• محل اجرای کار
• اسناد و مدارک قرارداد
• مدت قرارداد
• تاریخ شروع قرارداد
• مبلغ قرارداد
• نحوه ی پرداخت
• ضمانت مفاد قرارداد
• شرایط قرارداد
• نسخ قرارداد

موضوع قرارداد و محل اجرای کار دیزل ژنراتور

یکی از ماده های قرارداد اجاره در زمینه موضوع و محل اجرای کار و نصب دیزل ژنراتور است.
توجه به موضوع قرارداد در نمونه قرارداد اجاره دیزل ژنراتور، با توجه به نوع و مدل دستگاه مهم و ضروری می باشد.
در این بخش از قرارداد، نوع تجهیزات که مربوط به نوع دستگاه دیزل ژنراتور است مشخص و درج می گردد.
در بخش مربوط به متعلقات، شاسی، کابل های مربوطه، تابلو فرمان، فلکسیبل و باطری دیزل ژنراتور درج می گردد.


در مورد تیپ دستگاه نیز، مشخصات دقیق تری از دستگاه دیزل ژنراتور درج و نوشته می شود.
بخش بعدی که در نمونه قرارداد اجاره دیزل ژنراتور لحاظ می شود، محل اجرای کار است که توسط متقاضی مشخص می گردد.
دیزل ژنراتور با توجه به مولفه های مختلفی همچون نوع موتور، دارای مدل های متفاوتی می باشد.
در این بخش لازم است نوع دستگاه با توجه به طراحی ساخت و کاربرد دستگاه توسط طرفین انتخاب گردد.

اسناد و مدارک قرارداد اجاره دیزل ژنراتور

یکی دیگر از مباحثی که در نمونه قرارداد اجاره دیزل ژنراتور لحاظ می گردد، موضوع اسناد و مدارک مورد نیاز است.
در مفاد این ماده ذکر می شود که اسناد و مدارک منضم به قرارداد، غیر قابل تفکیک می باشد.
در بخش دیگری از این ماده قرارداد ذکر می شود که هرگونه اصلاح و تغییر در مفاد قرارداد می بایست به امضای طرفین برسد.

مدت قرارداد و تاریخ شروع قرارداد اجاره دیزل ژنراتور

یکی دیگر از مواردی که مورد توجه طرفین در نمونه قرارداد اجاره دیزل ژنراتور قرار می گیرد موضوع مدت قرارداد است.
در این بخش از قرارداد، تاریخ انعقاد از شروع تا پایان مدت زمان نگهداری و استفاده از دیزل ژنراتور مشخص می گردد.
مدت زمانی که دیزل ژنراتور به متقاضیان اجاره داده می شود، توسط متقاضیان مشخص و تعیین می شود.


با توجه به اینکه میزان کارکرد دستگاه دیزل ژنراتور در طول روز مشخص می شود، در یکی از بندها درج می گردد.
حداکثر کار روزانه دستگاه و میزان کار دستگاه در ماه به علاوه اضافه کاری ها با ضریب محاسبه و درج می شود.


مدت زمان استفاده از دستگاه دیزل ژنراتور در نمونه قرارداد اجاره دیزل ژنراتور به تأیید طرفین خواهد رسید.
از نکاتی که در قرارداد تعیین می شود، قابلیت تمدید مدت قرارداد با توافق طرفین می باشد.
طرفین قرارداد می بندند که همزمان با اتمام قرارداد، دستگاه به موجر تحویل داده شود.

مبلغ قرارداد اجاره دیزل ژنراتور

در بخش مبلغ قرارداد اجاره دیزل ژنراتور در نمونه قرارداد اجاره دیزل ژنراتور، اطلاعات مربوط به مبلغ اجاره درج می گردد.
در جدول مربوط به مبلغ قرارداد اجاره دیزل ژنراتور، نوع دستگاه با توان خروجی تعیین می شود.
تعداد ماه های اجاره دستگاه دیزل ژنراتور با توان خروجی مشخص، همراه با مبلغ واحد و مبلغ کل مشخص می شود.


با توجه به اینکه مبلغ کل اجاره دیزل ژنراتور بستگی به مولفه های مشخصی دارد، قیمت نهایی اجاره متغیر و متفاوت می باشد.
از عواملی بر هزینه اجاره دیزل ژنراتور موثر میباشد، زمان اجاره، توان خروجی دستگاه و میزان کارکرد از دیزل ژنراتور است.
متقاضیان با در نظر گرفتن مدت زمان اجاره به صورت روزانه، ماهانه و سالانه، قیمت نهایی را با موجر توافق خواهند نمود.

نحوه ی پرداخت و ضمانت مفاد قرارداد اجاره دیزل ژنراتور

در بخش مربوط به نحوه پرداخت و ضمانت مفاد نمونه قرارداد اجاره دیزل ژنراتور، نحوه ارائه هزینه اجاره تعیین می گردد.
در این بخش، اطلاعات مبلغ هزینه با توجه به شماره چک، تاریخ سررسید، نام شخص، بانک و شماره حساب درج می شود.


لازم است مستاجر و موجر با توجه به زمان اجاره، مبلغ چک و اطلاعات بانکی، بخش مربوط به نحوه پرداخت را پر نمایند.
پس از اینکه نحوه پراخت مشخص گردید، مستاجر موظف است در موعد مقرر، مبلغ تعیین شده را به حساب موجر واریز کند.

شرایط قرارداد اجاره دیزل ژنراتور

شرایط نمونه قرارداد اجاره دیزل ژنراتور دارای بندهای مشخصی می باشد که توسط مستاجر مطالعه و پذیرفته می شود.

از جمله شرایط قرارداد اجاره می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• بر عهده مستاجر بودن هزینه و تأمین سوخت دستگاه دیزل ژنراتور
• بر عده مستاجر بودن هزینه تعویض روغن، فیلتر گازوئیل، فیلتر هوا و هزینه ایاب و ذهاب تکنسین جهت سرویس دوره ای
• بازدید از آب رادیاتور موتور و روغن موتور، هر روز صبح قبل از روشن نمودن دستگاه دیزل ژنراتور
• نگهداری دستگاه در مکان مسقف و دارای تهویه مناسب توسط مستاجر
• بر عهده مستاجر بودن هزینه و مسئولیت حمل و نقل و بارگیری دستگاه از مبداء به مقصد و بالعکس
• بر عهده مستاجر بودن جبران خسارت وارد شده بر دستگاه به دلایل مختلف
• بر عهده مستاجر بودن هزینه و مسئولیت خرابی دستگاه به دلیل استهلاک
• حق نداشتن مستاجر در زمینه واگذاری دستگاه و انتقال آن به مکان های مختلف
• اطلاع دادن خرابی و خسارت های وارد شده بر دستگاه به موجر توسط مستاجر
• ارسال دستگاه پس از اتمام کار توسط مستاجر به موجر در صورت عدم نیاز به دستگاه
• تعهد مستاجر در زمینه توقف استفاده از دستگاه با توجه به نداشتن ساختگاهی برای موتور
• تعهد مستاجر در زمینه استفاده از دستگاه در حالت اضطراری و عدم استفاده به صورت دائم
• بر عهده مستاجر بودن خسارات مربوط به شل بستن کابل باطری و گرفتن باطری کمکی از دستگاه
• اعلام شرایط و نحوه نگهداری دیزل ژنراتور توسط موجر به مستاجر
• رعایت زمان پرداخت و تعهدات مربوط به تأخیر در پرداخت اجاره بها به موجر توسط مستاجر
• عدم قبول مسئولیت موجر در زمینه ایمنی و بیمه اپراتور دستگاه ایزل ژنراتور
• انجام تعهدات و مسئولیت های مستاجر در نگهداری از مورد اجاره
• تعهد مستاجر در طول مدت همکاری با موجر در زمینه عدم ورود دیزل ژنراتور

نسخ قراداد اجاره دیزل ژنراتور

نسخ قرارداد اجاره دستگاه، آخرین بخش از نمونه قرارداد اجاره دیزل ژنراتور محسوب می شود.
در این بخش موجر و مستاجر هر دو موظف هستند با درج امضاء در این بخش، صحت قرارداد را تضمین نمایند.
در این بخش شخص مستاجر با درج نام هویتی خود، در زمینه مطالعه و قبول مفاد قراراداد به موجر ضمانت می دهد.
از تعهداتی که توسط مستاجر نسبت به قرارداد به موجر داده می شود، اجرای بندها و مفاد قرارداد می باشد.
مستاجر در این بند از قرارداد ضمانت می دهد که دستگاه را صحیح و سالم همانند زمان تحویل به موجر تحویل دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − 4 =